Czas i data

Dni robocze (przy pomocy SUMA.ILOCZYNÓW)

Jednym ze sposobów obliczenia ilości dni roboczych (poniedziałek – piątek) pomiędzy dwiema datami jest wykorzystanie funkcji NETWORKDAYS, wchodzącej w skład dodatku Analysis ToolPak (w Excelu 2007 wspomniany dodatek został wbudowany w zestaw macierzystych funkcji programu). Osobiście preferuję jednak użycie innej funkcji – SUMA.ILOCZYNÓW. Pomimo, że dłuższa w zapisie, nie ogranicza Cię tylko do „tradycyjnych” dni […]

Czytaj cały wpis →