Inne

Filtrowanie liczb i znaki wildcards

W kolumnie mamy serię 9 cyfrowych liczb. Mniej więcej tak jak na rysunku poniżej. Zadanie polega na tym, aby odfiltrować tylko te pasujące do wzorca 5*****2** lub 5*****3**. Innymi słowy, każda przefiltrowana liczba musi zaczynać się cyfrą 5, a na siódmej pozycji musi znaleźć się cyfra 2 lub 3. Skoro potrzebujemy przefiltrować to oczywiście skorzystamy […]

Czytaj cały wpis →

PODAJ.POZYCJĘ – przeszukiwanie dwóch kolumn na raz

Dzisiaj o tym, w jaki sposób przy pomocy funkcji PODAJ.POZYCJĘ przeszukać więcej niż jedną kolumnę na raz. W typowych zastosowaniach funkcje typu WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.PIONOWO lub PODAJ.POZYCJĘ poszukują wskazanej wartości w jednej, wskazanej kolumnie. Z reguły to wystarcza, zdarzają się jednak sytuacje, kiedy aż prosi się o coś więcej. Najlepiej zilustruje to przykład ( jak zwykle […]

Czytaj cały wpis →

Automatyczne tworzenie zakresów „od-do”

Problem Zadanie na dzisiaj jest następujące. W jednej z kolumn, w różnych komórkach znajdują się pewne znaczniki (w moim przypadku ciągi tekstowe „granica”). Definiują one początki i końce przedziałów. Znaczniki te wstawiane są automatycznie i mogą pojawiać się w różnych komórkach. Ich ilość także może być różna. Przykładowo, na rysunku poniżej zaznaczony jest przedział (zakres) […]

Czytaj cały wpis →

Zaokrąglanie – excelowe dziwactwa i niekonsekwencje

Jednym z „dziwactw” Excela, które może powodować nieco zamieszania, jeżeli się o nim nie wie, jest stosowanie przez program dwóch różnych algorytmów zaokrąglania liczb. Konsekwencje istnienia „dziwactwa” na rysunku poniżej. Wszystko, co zrobiłem to zaokrągliłem każdą z liczb, a następnie zsumowałem. W pierwszym przypadku (kolumna I) zaokrąglałem przy pomocy excelowskiej funkcji ZAOKR, w drugim (kolumna […]

Czytaj cały wpis →

Kwota słownie bez VBA (tylko przy wykorzystaniu funkcji Excela)

Jedną z często poszukiwanych, dodatkowych, funkcjonalności Excela jest możliwość zamiany kwoty wyrażonej liczbowo na tę samą kwotę zapisaną słownie. Jedno z możliwych rozwiązań to napisanie odpowiedniego makra. W sieci dostępnych jest przynajmniej kilka tego rodzaju rozwiązań (dla spokoju sumienia i zaspokojenia ambicji wkrótce opublikuję na blogu kolejne) . Co zrobić jednak w przypadku kiedy, z […]

Czytaj cały wpis →

Sprawdzanie numerów PESEl i REGON

Dzisiaj o formułach obliczających sumy kontrolne numerów PESEL i REGON. Wspomniane formuły umożliwiają sprawdzenie czy wpisane w komórkę numery identyfikacyjne są poprawne. Pokażę także jeden ze sposobów na „wyłuskanie” kilku dodatkowych informacji z numeru PESEL. Nie będę dokładnie opisywał algorytmów. Sporo informacji znajdziesz tutaj. Przygotowując ten wpis opierałem się właśnie na tych informacjach (weryfikując to […]

Czytaj cały wpis →