Adr.pośr

Lista rozwijana, tabelki i aparat fotograficzny

Dzisiaj o tym, w jaki sposób dodać do swojego arkusza możliwość wyboru i wyświetlenia jednej z wielu tabel (zakresów) znajdujących się w innym skoroszycie. Zadanie niezbyt skomplikowane, ma jednak tę zaletę, że będziemy korzystać z kilku ciekawych i bardzo użytecznych technik (funkcji Excela). Będzię to wspomniane już w tytule narzędzie Aparat Fotograficzny, o którym pisałem […]

Czytaj cały wpis →

Funkcja WIERSZ() w formułach tablicowych

Dzisiaj wracam na chwilę do formuł tablicowych. Analizując je (chociażby na tym blogu) bardzo często możesz się spotkać z występującą w nich konstrukcją: WIERSZ(ADR.POŚR()… Cóż to jest za „twór” i do czego służy ? Funkcja WIERSZ() w formule tablicowej pełni po prostu funkcję licznika, który będzie odliczał dla Ciebie i wstawiał do formuły kolejne liczby […]

Czytaj cały wpis →

Automatyczne tworzenie zakresów „od-do”

Problem Zadanie na dzisiaj jest następujące. W jednej z kolumn, w różnych komórkach znajdują się pewne znaczniki (w moim przypadku ciągi tekstowe „granica”). Definiują one początki i końce przedziałów. Znaczniki te wstawiane są automatycznie i mogą pojawiać się w różnych komórkach. Ich ilość także może być różna. Przykładowo, na rysunku poniżej zaznaczony jest przedział (zakres) […]

Czytaj cały wpis →

Każda litera (znak) w osobnej komórce

Dzisiejsze zadanie to rozbicie tekstu znajdującego się w jednej komórce, w taki sposób, aby każda litera znalazła się w osobnej komórce skoroszytu. W poziomie Załóżmy, że w komórce B7 masz wpisane „Marcin”. Do komórki, w której chcesz mieć pierwszą literę (w moim przypadku C8) wprowadź formułę =FRAGMENT.TEKSTU($B$7;NR.KOLUMNY()-2;1) I przeciągnij na prawo. Jeżeli zaczynasz w innej […]

Czytaj cały wpis →

Generowanie listy bestsellerów

W jednym skoroszycie („Produkty”) mam listę produktów wraz z ilością sprzedanych sztuk w określonym przedziale czasowym. Wszystko, co chciałbym zrobić to wygenerować, w drugim skoroszycie o nazwie „top 10”, listę dziesięciu najlepiej sprzedających się produktów. Chciałbym także, aby lista ta aktualizowała się automatycznie przy każdej zmianie ilości sprzedanych produktów w skoroszycie „Produkty”. No i nie […]

Czytaj cały wpis →