Dynamiczne Wykresy

Dynamiczny wykres pokazujący tylko wybrany fragment danych

W jednej kolumnie mamy listę z kolejnymi miesiącami (z kilku lat), w kolumnie obok poziom zysku odpowiadający każdemu z miesięcy. Powiedzmy, że jest to 40 wierszy (liczba ta oczywiście zwiększa się każdego miesiąca). Problem. Moje przykładowe dane wyglądają tak, jak na rysunku poniżej. Jeżeli zrobiłbyś teraz wykres, wykorzystując wszystkie dane, będzie on wyglądał mniej więcej […]

Czytaj cały wpis →