Jak szybko wypełnić zakres określoną wartością

by admin

Zaznacz wybrany zakres komórek, następnie wprowadź wartość, którą chcesz cały zakres wypełnić (obszar jest wciąż zaznaczony) i na koniec, zamiast uzycia samego [enter], zatwierdź całość kombinacją klawiszy [CTR][ENTER].

{ 3 comments… read them below or add one }

maniek9

O to bardzo przydatne.

Aga.W

Ten sam efekt uzyskamy wpisując wartość w jedną komórkę i przeciągając krzyzzykiem w prawnym dolnym rogu na wszystkie komórki

sroka

Aga.W – nie masz racji.
Przeciąganie krzyżykiem – czyli autowypełnianie – nie zawsze powoduje skopiowanie wartości.
Spróbuj np. wpisać Maj, lub „Euro 2012” lub jakąś datę – autowypełnianie uzupełni kolejne komórki według zaprogramowanego schematu i nie będzie to kopia pierwszej wartości.
W przypadku liczb przeciąganie faktycznie kopiuje wartość, ale kopiuje też formaty. To bywa niepożądane np. w tabelkach, gdzie masz grubszą ramkę dookoła. Wtedy pierwszy wiersz ma pogrubioną górną krawędź i jeśli będziesz przeciągać, to ta pogrubiona górna krawędź skopiuje się do kolejnych komórek.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: